Prawo cywilne - Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Chodyko

Idź do spisu treści

Menu główne:

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w szczególności w sprawach o:

 • odszkodowanie i zadośćuczynienie (w tym dochodzenie odszkodowań za szkody na osobie oraz szkody majątkowe powstałe w następstwie m. in. wypadków komunikacyjnych, śmierci osoby bliskiej, wypadków losowych, błędów medycznych, bezumownego zajęcia gruntu oraz zdarzeń objętych ubezpieczeniami AC, NNW, OC, ubezpieczeniami na życie, ubezpieczeniami mienia i ubezpieczeniami turystycznymi);

 • zniesienie współwłasności;

 • zasiedzenie;

 • ustanowienie służebności;

 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;

 • darowizny;

 • zapłatę;

 • ochronę dóbr osobistych;

 • ubezwłasnowolnienie;

 • naruszenie posiadania;


 • udzielanie porad prawnych;

 • sporządzanie opinii prawnych;

 • opracowywanie pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym, a także apelacji i skarg kasacyjnych;

 • reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym;

 • reprezentowaniu Klientów na etapie windykacji należności w postępowaniu egzekucyjnym;

 • przedsądowa egzekucja roszczeń;

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego