Prawo pracy - Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Chodyko

Idź do spisu treści

Menu główne:

Prawo pracy

Kancelaria oferuje szeroki wachlarz pomocy prawnej z zakresu prawa pracy m.in.:

  • negocjowanie i przygotowywanie umów o pracę;

  • pomoc i uczestnictwo w negocjacjach z pracownikami i związkami zawodowymi;

  • tworzenie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania;

  • przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, zarówno w ramach stosunków pracy jak i umów cywilnoprawnych będących podstawą zatrudnienia;

  • reprezentacja pracodawców i pracowników w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy, na wszystkich etapach postępowania m.in. w zakresie sporów o wynagrodzenie, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, odprawy, odszkodowania i renty za szkodę na zdrowiu pracownika, w tym w związku z wypadkami przy pracy, jak również sporów związanych z naruszeniem dóbr osobistych pracowników dyskryminacji oraz mobbingu;

  • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych: emerytur, rent, zasiłków, spornych składek, sprawy z KRUS;

  • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych;

  • prowadzenie negocjacji i mediacji;

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego