Prawo karne - Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Chodyko

Idź do spisu treści

Menu główne:

Prawo karne

Adwokat Magdalena Chodyko zapewnia profesjonalną i drobiazgową pomoc prawną z zakresu prawa karnego, w tym także prawa wykroczeń, karnoskarbowych jak i prawa karnego wykonawczego, w szczególności:

  • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę;

  • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach (w tym sporządzanie apelacji, zażaleń oraz kasacji);

  • obrona obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

  • obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku (w szczególności sporządzanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary, rozkładanie spłaty należności sądowych na raty);

  • prowadzenie spraw o ułaskawienie;

  • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego,a następnie jako tzw. oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji;

  • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz aktów oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych;

  • reprezentowanie Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego